Regressietherapeut Rob van Aert

Onderzoeken naar de effectiviteit van regressietherapie

Onderzoek door Helen Wambach

Helen Wambach, een Amerikaanse psychologe, enquêteerde in 1983 26 Amerikaanse reïncarnatietherapeuten die bij elkaar ruim 18.000 regressies hadden begeleid. In 94% van die sessies waren vorige levens opgekomen. De therapie was kennelijk vooral gericht op lichamelijke verbeteringen. Bij 60% van geconstateerde lichamelijke verbeteringen was een traumatische sterfervaring de voornaamste oorzaak, bij de rest werd als voornaamste oorzaak een niet-dodelijke traumatische situatie herbeleefd. Wambach geeft geen genezingspercentages. Haar onderzoek was meer gericht op inzicht in het reïncarneren en in het therapieproces.

Onderzoek door Ney Peres

Ook in 1983 onderzocht Ney Peres, een ingenieur uit Sao Paulo, reïncarnatietherapie bij 30 cliënten. Daarvan waren 13 behandelingen succesvol in gemiddeld 17 sessies. De andere behandelingen werden gestopt op initiatief van de cliënt of van de therapeut. Al dan niet geloven in reïncarnatie bleek niet samen te hangen met wel of niet genezen.

CladderOnderzoek door Hans Cladder bij fobici

Een samenvatting van de resultaten van dit in 1983 gehouden onderzoek.

Onderzoek door Hazel Denning

Hazel Denning, directeur van de International Association for Regression Research & Therapies, deed een onderzoek tussen 1985 en 1992 bij 8 therapeuten en bijna 1000 cliënten. De meesten hadden al verschillende mislukte therapieën achter de rug. Resultaten werden gemeten direct na de therapie, na 6 maanden, na 1 jaar, na 2 jaren en na 5 jaren. Van de 1000 patiënten konden er na vijf jaar nog 450 worden gevonden. De beoordeling 'symptomen geheel verdwenen' steeg in de loop van de jaren, de overige positieve beoordelingen gingen achteruit. Denning vond na vijf jaren: 24% symptomen geheel verdwenen, 23% aanzienlijke of dramatische verbetering, 17% merkbare verlichting, 36% geen verbetering.

Satisfactieonderzoek NVRT

In 1992/1993 werd door het NVRT-onderzoeksbureau een grootscheepse enquête gehouden naar de tevredenheid van cliënten van NVRT-therapeuten. Een samenvatting van de resultaten...

ten DamOnderzoek door Hans ten Dam

Hans ten Dam analyseerde in 1994 de resultaten van 80 therapieën uit zijn eigen praktijk. Van deze 80 werden 9 voortijdig afgebroken. Van de 40 ingevulde evaluatieformulieren (3 maanden na afloop van de therapie) was 20% zeer tevreden, 40% tevreden, 15% tamelijk tevreden en 20% twijfelend. Mentale resultaten werden het meest genoemd (65%), emotionele resultaten wat minder (40%) en lichamelijke resultaten nog minder (25%). Deze resultaten werden in gemiddeld twee sessies (vijf uur therapie) gehaald. Hoe meer sessies, hoe meer mentale resultaten. Alleen in vorige levens werken gaf minder emotionele resultaten dan ook werken in het huidige leven.

Reïncarnatietherapie bij Tourette-patiënten

In 1996 werd een onderzoek afgesloten naar de effectiviteit van reïncarnatietherapie bij patiënten met het "ongeneeslijke" syndroom Gilles de la Tourette. Een samenvatting van de zeer bemoedigende resultaten.

Reïncarnatietherapie en stemmenhoren

Samenvatting van het verslag van een promotieonderzoek begeleid door de Vakgroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam.


© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.